Fatime Aydın - DoktorTakvimi.com
AİLE TERAPİSİ ADANA

* Aile; bireylerinin birbirini karşılıklı döngüsel bir şekilde etkilediği bir sistemdir.
* Aile terapisini bireysel terapiden ayıran en önemli fark, bireyi tek başına ele almak yerine ailenin tümünü bir bütün olarak ele almasıdır.
* Bireyin değişimi ile çevrenin değişimi birbirinden ayrı değerlendirilemez.
* Aile danışmanlığında hedeflenen ise; bireyi tek başına sorunlu olarak tanımlamak yerine aile sisteminin sorununu tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarına yardımcı olmak ve problemlerin kaynaklandığı aile içi iletişim ve etkileşim örüntülerinin değiştirmektir.
* Aile terapisinde seanslar tek bir bireyle değil, ihtiyaç duyulan aile üyeleri ile birlikte yürütülür.